Segers Groenaanneming
Duinherstelwerken De panne

Duinherstelwerken De panne

Voor het Agentschap Natuur en Bos realiseerden we een natuurherstelproject in De Panne.
Segers Groenaanneming diende er een aantal duinpannes terug vrij te maken doordat ze helemaal overwoekerd waren geraakt.

Eerst startten we met het klepelen van de begroeiing, zodat het terrein vrij werd.
Daarna startte het afgraven en wegvoeren van de bodem uit het terrein.
Waarop we een aantal poelen dienden te vergroten en verdiepen. 
De totale oppervlakte bedroeg ongeveer 3 hectare en we voerden ongeveer 4000m³ grond af.