Segers Groenaanneming
Politie Ieper

Politie Ieper

groenaanleg rond het nieuwe hoofdkantoor.
Segers Groenaanneming bekwam de opdracht om rond het nieuwe politiekantoor de groenaanleg te verzorgen.
Meer dan  Tienduizend bodembedekkers werden aangeplant.
Hagen en bomen zorgen voor de groenstructuren en vormgeving in dit concept.