Segers Groenaanneming
Natuurherstelwerken

Natuurherstelwerken

Deze recent gerealiseerde werken bestonden uit het vellen en rooien van bomen,
afgraven van oude duinpannen en
graven van poelen op voormalige duinakkers in Oostduinkerke.
In totaal dienden we meer dan 100 grote bomen te rooien en opruimen,
ongeveer 4 hectare bodem afgraven,
5 poelen aanleggen,
een kilometer omheining installeren.